Korte geschiedenis van de stichting van de congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

 

Op initiatief van Pater Matthias Wolff SJ werden zeven jonge vrouwen door de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Namen in 1819 – 1820 in hun instituut in Namen en Gent opgenomen. Zij kregen daar de religieuze vorming in postulaat en noviciaat. Ze keerden terug in Nederland in 1823 – 1824 en vestigden zich in de Muurhuizen te Amersfoort.

De instelling kreeg de naam La Pédagogie Chrétienne. De doelstelling is voornamelijk het geven van onderwijs.

 

De congregatie, La Pédagogie Chrétienne, is ontstaan door een samenwerkingsverband van:

 

La Pédagogie Chrétienne kreeg een reglement van Pater Matthias Wolff dat werd goedgekeurd door de aartspriesters van Utrecht en Holland in juni 1823.
Vervolgens werd enkele maanden later de Associatie Firma van Werkhoven & Compagnie opgericht te Amersfoort om een wettelijke status te krijgen voor het oprichten van een kostschool.
In 1824 legden de eerste zusters tijdelijke geloften af in de kerk Soli Deo Gloria aan ’t Zand te Amersfoort.

 

Richtlijn voor het leven in gemeenschap is de regel van de congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Namen. Stichteressen van deze congregatie zijn St. Julie Billiart en Mère St. Joseph Blin de Bourdon. Mère St. Joseph Blin de Bourdon was algemene overste toen de Nederlandse jonge vrouwen naar België gingen. In 1840 ontstond een conflict en werd de congregatie gesplitst. De zusters in Amersfoort en de zusters in de succursale huizen beneden de grote rivieren gingen als zelfstandige congregaties verder. De zusters in Amersfoort gingen verder als Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de overige zusters als Zusters van het Gezelschap van Jezus, Maria en Joseph, met als hoofdvestiging Engelen en later Den Bosch. Alleen de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort behielden de regel van de zusters van O.L. Vrouw van Namen. De zusters van JMJ ontvingen een regel van Mgr.J. Zwijsen.

Het schilderij van La Pédagogie Chrétienne
W. Schacken 1825

De zon – als het ware het licht van God straalt over alles en iedereen. Naast Maria, Jozef en het kind Jezus staan St. Antonius en de aartsengel Michaël. De zuster wendt zich in vertrouwen tot Jezus, Maria en Jozef om hulp bij haar werk voor de opvoeding van de kinderen, arm en rijk, die aan haar worden toevertrouwd. St. Antonius beschermt haar en de aartsengel Michaël gaat de boze te lijf. Op het schild staat geschreven: "Protegit Paedagogiam Christianam", d.w.z. "Ik ben de Beschermer van de Christelijke Opvoeding". De twee engelen boven in het schilderij dragen de symbolen van het religieuze leven. n.l. de ring, de kroon, het kruis en de lelie.

webdesign: vormweijs.nl