Artikelen

Overweging Professiefeesten 2022

Download artikel hier

Overweging Congregatiedag 2019 Spiritualiteit

Download artikel hier

Overweging Professiefeesten 2021

Download artikel hier

Download artikel hier

Overweging Professiefeest 2023

Download artikel hier

Omgaan met veranderingen in ons hedendaags gemeenschapsleven

Zuster Sylvia wil ons laten weten hoe zij de veranderingen ervaart die zich in haar kloosterleven hebben voorgedaan.

We zijn dankbaar voor haar bijdrage en hopen dat anderen haar willen volgen door ook te schrijven zodat we werkelijk met elkaar kunnen delen.

Download artikel hier

Overweging Congregatiedag 2020 Eigen en vertrouwd

Download artikel hier

Overweging Congregatiedag 2021 Overgave

Download artikel hier

Overweging Congregatiedag 2022

Download artikel hier

De totstandkoming van de vernieuwde Constituties 1971 - 1988

Zuster Ignatia Sluijter beschrijft hoe na een intensief proces van vernieuwing en verandering in de congregatie de vernieuwde constituties tot stand zijn gekomen.

Download artikel hier

webdesign: vormweijs.nl