Zending

Onze zending is allereerst een leven met elkaar dat getuigt van de gezindheid van Jezus die zich liet leiden door het visioen van het Rijk Gods.

Zoals St. Julie Billiart zich inzette voor het onderwijs aan minderbedeelden en welgestelden, hebben wij ons als zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort door haar laten inspireren.
Hulp bieden aan hen die zorg nodig hebben.

Bij het ouder worden krijgt onze zending andere aandachtspunten.
Zo herkennen we onszelf met name in het apostolaat van het gebed.
Het gebed is nu nog meer de onderstroom van ons leven en zijn.

We voelen ons meer verantwoordelijk voor elkaar.
We leven mee en delen van wat we bezitten met hen die nood lijden in kerk en maatschappij.
We doen dit o.a. door acties voor Braziliƫ, Indonesiƫ, Malawi en de Filippijnen; schrijfacties voor Amnesty International en Acat.

We zien onze zending ook in het bezoeken van zieken en eenzame ouderen.

Onze zending nu: Laten zien wie we zijn: Zusters van allen, voor allen.

 

Geassocieerden

Onze congregatie kent geassocieerden. Deze mensen zijn evenals wij op zoek naar het Rijk Gods en zijn gerechtigheid en willen vanuit dezelfde inspiratie leven.

Er zijn momenteel drie vrouwen die zich geassocieerd hebben met de congregatie in de Nederlandse provincie. Een van hen leeft mee in een communiteit, terwijl de twee anderen zelfstandig wonen.

Zij herkennen zich in onze spiritualiteit zoals die verwoord is in :

“Wat ons beweegt”

Ze willen zich daadwerkelijk in hun eigen situatie ten dienste stellen van het Rijk van God, een rijk van Gerechtigheid en Vrede.

Waar mogelijk nemen ze deel aan de programma's die er binnen de Nederlandse provincie geboden worden.

Ze worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de congregatie.

Een geschreven stuk, ondertekend door het bestuur en door de betrokkene wordt in het archief van de congregatie bewaard.

Hierin wordt bepaald de wijze waarop de geassocieerde en de congregatie gestalte geven aan deze relatie, de tijdsduur staat eveneens vermeld.

 

Afbeelding van beneden naar boven:

  1. Als jong meisje geeft Juli Billart de kinderen katechismusles.
  2. Ze helpt met het werk op het land en oefent een goede invloed uit op de medearbeiders.
  3. Buiten de seizoenarbeid gaat ze te voet of te paard, stoffen verkopen voor haar vader in de stad.

Glazenier: Jan Schoenaker 1953

webdesign: vormweijs.nl