Vorming

In het Provinciaal Kapittel dat in februari en november 2006 in Amersfoort werd gehouden, is wat betreft vorming nog eens benadrukt dat vorming doorgaat zolang we leven.

Een fragment uit de constituties beschrijft het zo:

 

'Om het beeld van God naar wie wij geschapen zijn,
niet te misvormen, maar te laten groeien
en zijn uiteindelijke vorm te geven, mogen wij ons laten leiden
door het visioen van het Rijk Gods dat Jezus opriep in de bergrede.

'De vorming begint waar ieder staat, (….)
(…) is nooit eens en voorgoed, maar groeit in een gezamenlijk proces
waarbij voortdurend wordt ingespeeld op het levensgevoel binnen kerk en maatschappij.


Enige aandachtspunten betreffende vorming zijn momenteel:

 

Samen blijven zoeken naar:

 

Door aan het bovenstaande te werken worden er binnen de provincie regiobijeenkomsten gehouden. In deze bijeenkomsten proberen we uit te wisselen wat ons ten diepste beweegt. We hopen elkaar daarbij te inspireren om zodoende "gaandeweg zusters te worden van elkaar en ons in te zetten voor een nieuwe samenleving waarin mensen herkenbaar zijn als zusters en broeders."

Verder worden er bijbel- en informatieve programma's aangeboden die inspelen op het levensgevoel binnen kerk en maatschappij.

Een bijbelgroep en de werkgroep Gerechtigheid- Vrede en Ontmoeting verzorgen deze programma's.

Al doende houden we zo onze zendingsgedachte levend.

Onze zending is allereerst een leven met elkaar dat getuigt van de gezindheid van Jezus die zich liet leiden door het visioen van het Rijk Gods.

 

St. Juli Billart met kind,

beeld van haar zorg en liefde.

Glazenier: Jan Schoenaker 1955

webdesign: vormweijs.nl